Etikettarkiv: CMC

Stabiliseringsmedel: Metylcellulosa (E461)

En introduktion till cellulosa i mat

Kallas också MC (Methylether Cellulose). MC bereds av cellulosa och metyleras kemiskt.

I ren form är det ett hydrofilt vitt pulver som kan lösas i kallt vatten och bilda en klar, viskös lösning eller gel.

Kemi

Metylcellulosa förekommer inte naturligt, utan är syntetiskt framställt genom att man upphettar cellulosa med lut (till exempel en natriumhydroxidlösning) och behandlar det med metylklorid. I påföljande sustitutionsreaktion ersätts hydroxylgrupperna med metoxid.

Olika typer av metylcellulosa kan framställas beroende på antalet substituerade hydroxylgrupper. Cellulosa är en polymer som består av flera kopplande glukosmolekyler som var och en uppvisar tre hydroxylgrupper. Substitutionsgraden (DS) hos en viss given form av metylcellulosa definieras som det genomsnittliga antalet substituerade hydroxylgrupper per glukos. Det teoretiska maxvärdet är alltså en ett DS på 3,0, men mer typiska värden är 1,3-2,6.

Olika metylcellulosapreparat kan också skilja sig åt när det gäller medellängden på deras polymernät.

Löslighet och temperatur

Metylcellulosa har en lägre kritisk lösningstemperatur (LCST) på mellan 40°C och 50°C. Vid temperaturer under LCST är det lättlösligt i vatten; över LCST är det inte lösligt, vilket får den paradoxala effekten att uppvärmning av en mättad metylcellulosalösning gör det fast, eftsom metylcellulosa kommer att fällas ut. Vid vilken temperatur detta sker beror på DS-värdet – högre DS-värde ger lägre löslighet och mindre utfällning eftersom de polära hydroxylgrupperna är maskerade.

Att bereda en metylcellulosalösning med kallt vatten är dock svårt. När pulvret kommer i kontakt med vatten bildas ett klibbigt lager runt det och insidan förblir torr. Ett bättre sätt är att först blanda pulvret med varmt vatten så att metylcellulosapartiklarna blandas väl i vattnet och sedan kyla ner denna dispersion under omrörning, vilket leder till partiklarnas upplösning.

Det är ofta rekommenderat att man löser metylcellulosa i flytande kaustiksoda och något organiskt lösningmedel och därefter reagerar det med exempelvis halogenider eller epoxyid. Därefter återvinner man lösningsmedlen och tvättar produkten, torkar och maler den.

Användningsområden

Metylcellulosa används i många produkter, bland annat som förtjockningsmedel, men också som utfyllnadsmedel, kostfibrer, klumpförebyggande och emulgeringsmedel.

Konsumentprodukter

Förtjockningsmedel och emulgeringsmedel

Metylcellulosa tillsätts ofta till schampo, tandkräm och flytande tvål, för att skapa den karaktäristiska tjocka konsistensen. Detta gör man även för livsmedel, till exempel glass, gräddliknande produkter och potatiskroketter. Metylcellulosa är ett viktigt emulgeringsmedel som förhindrar separation av två blandade vätskor. Det skänker suspension och stabiliserar.

Behandling av förstoppning

När man ätit metylcellulosa absorberas det inte av tarmarna utan passerar ostört genom mag-tarmkanalen. Det drar till sig stora mängder vatten i tjocktarmen, vilket ger en mjukare och kraftigare avföring. Det används för behandling av förstoppning, tarmfickor, hemorrojder och irritabel tarm. Det bör tas med mycket vätska för att man ska undvika uttorkning.

Det absorberar vatten och potentiellt giftiga ämnen och ökar viskositeten, och kan därför användas i behandling av diarré.

Glidmedel

Metylcellulosa används som viskositetsgivare i glidmedel.

Konstgjorda tårar och saliv

Lösningar innehållande metylcellulosa eller liknande derivat används som substitut för tårar och saliv om den naturliga produktionen av dessa vätskor är störd.

Koststillskottskaplsar

Metylcellulosa används vid tillverkning av kosttillskottskapslar. Dess ätliga och icke-toxiska egenskaper gör att det blir ett säkert alternativ till gelatin.

1 kommentar

Under Kemi, Matsaker, Stabiliseringsmedel