Etikettarkiv: etylcellulosa

Stabiliseringsmedel: Etylcellulosa (E462)

Introduktion till cellulosa i mat

Etylcellulosa (EC), inom kemin kallat cellulosaetyleter, är ett cellulosaderivat där vissa av hydroxylgrupperna på de upprepande glukosenheterna konverterats till etyletergrupper. Antalet grupper kan variera litegrann beroende på tillverkare.

Det är vita korn eller ett vitt pulver som inte smakar eller doftar något. Det har god stabilitet gentemot solljus, värme, syre och väta, och är stabilt mot kemikalier. Praktiskt taget olösligt i vatten, i glycerol och i propan-1,2-diol, men lösligt i varierande proportioner i vissa organiska lösningsmedel beroende på etoxylinnehåll. Etylcellulosa innehållande högst 46–48 % etoxylgrupper är lättlösligt i tetrahydrofuran, i metylacetat, i kloroform och i blandningar av aromatiska kolväten och etanol. Etylcellulosa innehållande minst 46–48 % etoxylgrupper är lättlösligt i etanol, i metanol, i toluen, i kloroform och i etylacetat. Det har låg brännbarhet, liten hydroskopi och gott elektriskt beteende.

Man täcker medicinska tabletter med det för att de inte ska släppa ifrån sig medicinen i förtid.

Det är arombevarande och används i godis och andra produkter. Används också för att få till och bevara den rätta ‘munkänslan’ i mat och godis. Används i matlagning som stabiliseringsmedel och emulgeringsmedel.

2 kommentarer

Under Kemi, Matsaker, Stabiliseringsmedel